Dodatni materijali

ISO certifikati

Profil tvrtke

Lider s iskustvom

Alarm automatika d.o.o. je regionalni tržišni lider u osmišljavanju i izvedbi cjelovitih, inovativnih i integriranih rješenja tehničke zaštite. Počeli smo kao instalateri tehničke zaštite 1989., a zbog nedostupnosti adekvatnih uređaja smo se orijentirali ka uvozu. Do 2000. smo se razvili u najvećeg distributera uređaja tehničke zaštite u Hrvatskoj, kasnije i u zemljama regije, s veoma razvijenom mrežom kupaca i partnera. Zaštita kompleksnijih objekata koji se štite s više različitih sustava tehničke zaštite - od projektiranja do izvedbe, održavanja i softverske integracije - središnja nam je djelatnost zadnjih desetak godina. Uspješnost rada je verificirana i 3A Certifikatom bonitetne izvrsnosti za rezultate poslovanja u 2008., 2009., 2010., 2013., 2014., 2015. i 2016.

Razmišljamo poduzetnički i dugoročno što prije svega znači da sa svojim korisnicima njegujemo odnose poštovanja i povjerenja usmjerene stvaranju vrijednosti.

Organizacija orijentirana korisnicima

Profitni centar Veleprodaja orijentiran je prvenstveno na tvrtke koje se profesionalno bave ugradnjom sustava tehničke zaštite. Profitni centar Projektni poslovi orijentiran je krajnjim korisnicima tehničke zaštite čije je poslovanje rizičnije a objekti kompleksniji i dislocirani. U projekte zaštite se uključujemo u svim njegovim fazama bilo izravno bilo posredstvom sistem integratora. O poslovanju u zemljama regije brine profitni centar Izvoz. Osnovana su predstavništva u Beogradu, Sarajevu, Banja Luci, Podgorici, Ljubljani i Skopju, a u desetak zemalja regije poslujemo putem partnerskih tvrtki. Proizvodne organizacijske jedinice bave se razvojem vlastitih robnih marki prilagođenih specifičnim potrebama tržišta na kojima tvrtka djeluje, a IT odjel razvija softvere za centralizaciju ABsistemDC(NG)® i integraciju ABsistemDCi®. Pravni i financijski poslovi, upravljanje ljudskim resursima, marketing, nabava, logistika i servis su organizirane kao dugoročne funkcije tvrtke kojima je glavna zadaća fokusirati i poticati profitne i proizvodne centre na dugoročnu održivost poslovanja. 

Cjelovitost proizvoda i usluga

Širok raspon ponude opreme i usluga potrebnih za implementaciju potpuno funkcionalnog sustava zaštite u objektima svih veličina i namjena omogućava nam da riješimo probleme korisnika i ispunimo njihove želje i očekivanja bolje od konkurencije.

Kako bi svojim korisnicima osigurali tehnološki napredno i cjelovito rješenje tehničke zaštite posebne napore ulažemo u praćenje i implementaciju novih tehnologija.

Kompetentni ljudi

Ljudi koji čine Alarm automatiku su presudan čimbenik ostvarenih rezultata i vizije daljnjeg razvoja. Pozicija regionalnog tržišnog lidera je izgrađena kontinuiranim ulaganjem u tehničke, ekonomske, organizacijske, inženjerske, informatičke i upravljačke kompetencije zaposlenih.

Cjelovito rješenje zaštite je interaktivan proces u kojem svoja znanja stavljamo u službu korisnika.

Život u zajednici

Društveno odgovorno poslovanje vidimo kao ono koje ne vodi računa samo o sebi  i vlastitim kratkoročnim ciljevima, nego interese viših sustava tretira kao potku svih aktivnosti koje se provode. Odgovornost prema zajednici ogleda se u nastojanju da sami generiramo ili sudjelovanjem podržimo razne aktivnosti vezane za naše osnovno poslovanje, zaštitu. Održani seminari, objavljeni stručni članci, edukativni materijali, angažman u radu strukovnih udruga su usmjereni razvoju interesne zajednice onih koje se bave zaštitom.

Svi smo dio nekog većeg sustava i sve što se u većim sustavu dešava neminovno se reflektira na svakog – u osobnom i poslovnom smislu.

ISO 9001:2015 i ISO 27001 certifikati

U Alarm automatici d.o.o. smo se opredijelili za implementaciju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001:2015 zbog posvećenosti Uprave društva za ispunjavanjem zahtjeva i očekivanja kupaca ali i želje za upravljanjem najvišim standardima kvalitete, kako proizvoda tako i procesa društva.

Paralelno s uvođenjem ISO 9001:2015 certifikata, Alarm automatika d.o.o. je u svoje poslovanje uvela i ISO 27001:2013 certifikat informacijske sigurnosti za poslove projektiranja, vođenja projekata implementacije, softverska rješenja i poslove vezane uz tehničku zaštitu i dojavu požara. Time se tvrtka obavezala na poduzimanje svih potrebnih mjera kojima će zaštiti svoje poslovne podatke i svojih poslovnih partnera, u svim aspektima poslovanja, tretirati ih kao tajne i čuvati njihov integritet.

Poslovne aktivnosti se utemeljene na načelima procesnog pristupa upravljanja kvalitetom, a unapređenja naših usluga su u potpunosti prilagođena zahtjevima naših zadovoljnih klijenata, koje svakodnevno potvrđujemo znanjem te stručnošću naših kadrova.

Politika kvalitete

Primjenom norme ISO 9001:2015, Sustava upravljanja kvalitetom, tvrtka odredila politiku upravljanja kvalitetom i to na slijedeće načine:

 • njegovati i izgrađivati partnerski odnos sa kupcima
 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje, te omogućavati i poticati kontinuirano usavršavanje
 • pribavljati najsuvremeniju opremu, i održavati infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
 • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima ove međunarodne norme i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.

Politika zaštite okoliša

Primjenom norme ISO 14001:2015, Sustava upravljanju zaštitom okoliša, društvo demonstrira svoju ekološku i društvenu svijest partnerima, djelatnicima i društvu. Društvo je uspostavilo okolišnu politiku, prikazujući osvećenost zaštiti prirode i okoliša, te prevenciji od zagađenja, na slijedeće načine:
 • paziti da utjecaji proizvodnih aktivnosti, minimalno i kontrolirano utječu na okoliš i prirodu
 • kontinuirano raditi na poboljšanju zaštite okoliša i prevenciji od zagađenja
 • poštivati zakonsku legislativu koji se odnose na okolišne aspekte
 • uspostaviti i poboljšavati okolišne ciljeve
 • dokumentirati, implementirati i održavati sustav zaštite okoliša
 • upoznati organizaciju sa svrhom i potrebom za zaštitom okoliša.

Politika upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Društvo podržava proces upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu kao sastavni dio poslovne kulture društva, poslovne prakse i dobrog upravljanja čime se ostvaruju bolji poslovni rezultati, a jača odgovornost uprave.

Društvo osigurava okvire za postavljanje ciljeva zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz osiguranje potrebnih ljudskih, materijalnih i financijskih resursa te pribavlja potrebne vremenske okvire i znanja za ostvarenje postavljenih poslovnih ciljeva. Društvo je:

 • posvećeno ispunjavanju svih zakonskih i regulatornih zahtjeva te zahtjeva koji se tiču specifičnog ind. sektora.
 • posvećeno upravljanju rizicima u obliku pravodobnog prepoznavanja rizika vezanih na sigurnost na radu te provedbu obrada rizika radi uklanjanja ili smanjivanja istih.
 • posvećeno osiguravanju sigurnih radnih uvjeta za sprječavanje radnih povreda i/ili bolesti uzimajući u obzir kontekst društva i specifičnu prirodu rizika i mogućih prilika.
 • posvećeno kontinuiranim poboljšanjima sustava upravljanja kroz prikladno i pravodobno poboljšavanje dokumentiranosti i priopćavanja promjena svim relevantnim stranama.

Društvo je otvoreno za suradnju i savjetovanje sa radnicima i potiče sudjelovanje radnika i/ili njihovih predstavnika u svim pitanjima koja se tiču radnih uvjeta te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.